- 0.00
Select Page

Pirkimo ir pristatymo sąlygos

 1. BENDROSIOS NUOSTATOS
  1.1. Šios Taisyklės yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės, pareigos, Prekių įsigijimo, apmokėjimo už jas sąlygos, Prekių pristatymo, grąžinimo tvarka, šalių atsakomybės bei kitos su Prekių pirkimu–pardavimu susijusios nuostatos perkant Prekes iš Pardavėjo.
  1.2. Pirkėjas pateikdamas Užsakymą Pardavėjui privalo susipažinti su šiomis Taisyklėmis ir patvirtina tai padaręs, kai pateikia reikiamus duomenis Sutarčiai sudaryti ir Užsakymui pristatyti.
  1.3. Pardavėjas turi teisę bet kuriuo metu pakeisti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Pirkėjas apie Taisyklių pasikeitimus bus informuotas El. parduotuvėje.
 2. TAISYKLIŲ TAIKYMO PRADŽIOS MOMENTAS
  2.1. Taisyklės santykiams tarp Pirkėjo ir Pardavėjo pradedamos taikyti nuo to momento, kai:
  2.1.1. Pirkėjas suformuoja užsakymą El. Parduotuvėje, pateikia duomenis reikalingus Sutarčiai sudaryti, užsakymui pristatyti, paspaudžia nuorodą „Pirkti“;
  2.1.2. Pirkėjas pateikia Užsakymą bei duomenis, reikiamus pirkimo pardavimo  sutarčiai sudaryti.
 3. PIRKĖJO TEISĖS
  1. Pirkėjas turi teisę pirkti Prekes iš Pardavėjo laikydamasis pateiktų Taisyklių.
  2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti elektroninėje parduotuvėje sudarytos pirkimo ir pardavimo sutarties su Pardavėju apie tai raštu pranešdamas Pardavėjui per 5 darbo dienas nuo prekės pristatymo dienos. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo ir pardavimo sutarties su Pardavėju tik tuo atveju, jei prekė yra kokybiška, nebuvo sugadinta, produktų pakuotė nepažeista ir iš esmės nepasikeitė jos išvaizda.
  3. Pirkėjas turi kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.
 4. PIRKĖJO PAREIGOS
  1. Pirkėjas privalo sumokėti už Prekes ir priimti jas šiose Taisyklėse nustatyta tvarka. 
  2. Naudodamasis El. parduotuve Pirkėjas įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, kitų sąlygų, pateiktų El. parduotuvėje bei Lietuvos Respublikos teisės aktų.
 5. PARDAVĖJO TEISĖS
  5.1.Pardavėjas turi teisę savo nuožiūra nustatyti minimalų Užsakymo dydį, t. y. minimalią sumą, kurią pasiekus bus vykdomas nemokamas Pirkėjo Užsakymo pristatymas.
  1. Jei Pirkėjas bando pakenkti El. parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti jam galimybę naudotis El. parduotuve.
  2. Iškilus neaiškumams dėl užsakymo informacijos, Pardavėjas turi teisę susisiekti su klientu nurodytais kontaktais. Pardavėjas turi teisę atšaukti užsakymą iš anksto nepranešęs Pirkėjui, jei Pirkėjas per tris (3) darbo dienas nesusisiekia su Pardavėju ir nepateikia reikiamos informacijos.
  3. Pardavėjas turi teisę atšaukti užsakymą, jei atsiranda asortimento problemų ar tinklalapio klaidų, kurios neleistų įvykdyti pirminio užsakymo, arba pasiūlyti pakeisti užsakymą taip, kad jis būtų priimtinas abiems šalims . Pardavėjas privalo, raštu arba telefono skambučio metu, informuoti Pirkėją prieš atšaukimą ir grąžinti pinigus, jei užsakymas nebus įvykdytas. Pardavėjas nėra atsakingas ir jokiu būdu negali kontroliuoti pinigų grąžinimo laiko Pirkėjo banke ar kreditinės kortelės tiekėjui.
  4. Pardavėjas turi teisę atšaukti užsakymą, jei trečiųjų šalių mokėjimo paslaugų teikėjai mano, kad operacija gali būti nesaugi, nesąžininga ar nepatikima. Pardavėjas grąžina lėšas tuo pačiu mokėjimo būdu, kuris buvo naudojamas užsakymo apmokėjimo metu, ir informuoja Pirkėją el. paštu ar telefono skambučiu. Pirkėjas gali bandyti dar kartą užsisakyti naudodamas kitą mokėjimo parinktį.
 6. PARDAVĖJO PAREIGOS
  1. Pardavėjas įsipareigoja šiose El. Parduotuvės Taisyklėse, nustatytomis sąlygomis, sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis El. parduotuvės paslaugomis.
  2. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją ir Pirkėjo nurodytus asmens duomenis tvarkyti tik tomis sąlygomis kurios pateiktos šio tinklapio taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
  3. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas Prekes jo nurodytu adresu, Taisyklėse nurodytomis sąlygomis.
  4. Pardavėjas dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos Prekės, įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 3 (tris) darbo dienas.
  5. Pirkėjui pasinaudojus numatyta teise grąžinti prekes, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 14 (keturiolika) dienų, skaičiuojamų nuo pranešimo apie Prekės grąžinimą gavimo dienos, bet ne anksčiau nei kol Prekės gražintos Pardavėjui arba kol Pirkėjas pateikia įrodymą, kad Prekės yra išsiųstos Pardavėjui.
 7. PREKIŲ APMOKĖJIMO TVARKA 
 8. Pirkėjas gali atsiskaityti už Prekes Elektroninėje parduotuvėje pateiktais būdais.
 9. PREKIŲ PRISTATYMAS IR ATSIĖMIMAS
  8.1. Standartinis prekių pristatymo laikas 2 – 3 dienos, tačiau dėl siuntų tarnybų užimtumo, prekės gali būti pristatomos ir per ilgesnį terminą. Tuo atveju jeigu yra nesklandumų su pristatymu, Pardavėjas įsipareigoja susisiekti su Klientu ir rasti geriausią sprendimą.

8.2. Prekių pristatymas vykdomas visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje, įskaitant Kuršių neriją (taikoma papildoma priemoka).

8.3. Tiksli pristatymo kaina priklauso nuo užsakomų prekių svorio ir kainos, todėl galutinė pristatymo kaina bus matoma tik suformavus užsakymą.

8.4. Klientas įsipareigoja atkreipti dėmesį į nurodytą pristatymo terminą, bei vėlavimo galimybes ir kreiptis į Pardavėją tik tuo atveju, jeigu praėjo 7 dienos nuo apmokėjimo už prekes.

8.5. Klientas įsipareigoja, užsakydamas prekes, nurodyti prekių pristatymo vietą, bei asmenį, kuris priims prekes.

8.6. Klientas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Kliento pateiktais duomenimis, Klientas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

8.7. Siuntos pristatymo metu Pirkėjas ar, priklausomai nuo atvejo, Pirkėjo atstovas privalo kartu su transporto įmonės atstovu patikrinti siuntos pakuotės būklę, prekių kiekį, kokybę ir asortimentą.

8.8. Prekės, užsakytos šioje elektroninėje Parduotuvėje, pristatomos nurodytais pasirinkimo meniu būdais

8.9. Tais atvejais, kai priėmus prekes Klientas pastebi, jog siuntoje nėra tinkamos prekės, Klientas privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją. 

9.  Prekių grąžinimas

9.1. Perkant elektroninėje parduotuvėje hblife.lt, kiekvienam pirkėjui ir jo nupirktai tinkamos kokybės prekei suteikiama 30 dienų grąžinimo garantija nuo prekės gavimo dienos.

9.2. Norėdami grąžinti tinkamos kokybės prekę:

9.2.1. Reikia susisiekti el. paštu info@hblife.lt. Iš anksto neperspėjus ir nesuderinus grąžinimo, prekės atgal nepriimamos.

Paaiškinti priežastį ir prisegti pirkimo įrodymą.

9.2.2. Prekė turi būti nenaudota, su ženklinimo etiketėmis bei originalioje pakuotėje, nesugadinta ir nepraradusi prekinės išvaizdos.

9.2.3. Pardavėjui gavus grąžintinas prekes, jos yra įvertinamos ir neradus jokių neatitikimų, pirkėjui grąžinama už prekes ir pristatymą sumokėta pinigų suma.

9.2.4. Kiekvienai prekei suteikiama tiekėjo garantija gamybiniam brokui ir kitiems defektams nesusijusiems su normaliu prekės naudojimu ir aplinkos poveikių. Kiekvienos prekės garantijos laiką galite rasti prekių aprašyme.

9.2.5. Norint grąžinti netinkamos kokybės prekę, atlikite aukščiau išvardintus žingsnius.

 1.  Parduotuvė įsipareigoja ne vėliau kaip per 14 dienų nuo vartotojo prašymo gavimo dienos pateikti vartotojui motyvuotą rašytinį atsakymą.